Bestuur

Dagelijks bestuur

Voorzitter: 
Michel Stevens

Secretaris:
Bart Lintjens

Penningmeester:
Roger Beurskens
 
Bestuursleden:
Jan van de Groenendal
Robert Verheesen